تماس با ما

آدرس:
بلوار اشرفی اصفهانی - نرسیده به پل اتوبان همت - خیابان شهید قموشی - خیابان بهار - دانشگاه علم و فرهنگ

  • صندوق پستی:‌ ۸۷۱-۱۳۱۴۵
  • کدپستی: ۱۴۶۱۹۶۸۱۵۱
  • نمابر: ۴۴۲۱۴۷۵۰
  • پست الکترونیکی:info@usc.ac.ir
تلفن های گویای دانشگاه:
  • 44252041-44
  • 46142149
  • 5 - 44238171
  • 46142317-46142312-46142372
  • 44214777-44214728-44214713

شماره تلفن های داخلی و مستقیم دانشگاه علم و فرهنگ

حوزه ریاست
واحد سازمانی نام مسئول شماره تماس
ریاست دکتر هاشمی 310
دفتر ریاست خانم‌ پورصدوقیان 391
دفتر ریاست آقای اسلامی 310
مدیر حراست آقای حسینی 377
کارشناس حراست آقای ثمودی 378
اطلاعات و نگهبانی همکاران آقا 455-207
اطلاعات خواهران خانم‌‌ها غلامی و هرمزی و سمسارزاده 456
مدیر روابط عمومی و دفتر همکاري هاي علمي و بين المللي/سرپرست کالج بين الملل خانم پرچکانی 618
کارشناس روابط عمومی/ اداره جذب و پذيرش دانشجويان بين الملل خانم ایرانی 636
سالن‌های همایش آقای فرجی 700
مدير مرکز فناوری اطلاعات آقای شایگان فرد 388
مسئول شبكه آقاي عزيزي - آقای صفری 400
سخت‌افزار و نرم‌افزار همکاران- ساختمان جدید آقای کیوان 411
319
امور سخت‌افزار و نرم‌افزار همکاران- ساختمان قدیم آقای جهانگیری -آقای فرحزادی 230
امور سایت های کامپیوتری آقای میلانی 229
امور فنی وب سایت و پرتال های دانشگاه آقای خادمی - خانم کلهري 319
معاونت پشتیبانی
معاون پشتیبانی آقای ایثار بخش 205
دفتر معاونت آقای واعظ پور 202
مدیر امور مالی خانم خوشکام 241
مدیر امور اداری خانم آخرتی 218
اداره کارگزینی و رفاه خانم سیدزاده -خانم آمره ئی 219
حسابدار خانم آخرتی 203
اداره دفترداری و تهیه صورت‌های مالی آقای رفعتی 206
جمعدار اموال- انبار آقای فرجی 246
حسابدار آقای آقا محمد صادق 203
اداره تسویه حساب دانشجویی آقای فرهناك 462
دبیرخانه آقای بردبار 477
اداره تدارکات آقای فرحزادی-آقای اکبری 213
اداره خدمات آقای حسینی 210
تأسیسات آقایان پورسیداحمد - اسماعیلی 211
مدیر فنی و نظارت برطرح های عمرانی آقای شاکرمی 264
مسئول اداره طرح های عمرانی آقای نظام دوست 362
انتشارات آقای ابارشی
سالن ورزشی آقای آمره 759
معاونت آموزشی
معاون آموزشی و تحصیلات تكمیلی آقای آقابابایی مبارکه 343
دفتر معاونت خانم خسروی 354
مدیر آموزش آقای مهرجردی 342
مدیر نظارت و سنجش خانم ملکوتی 344
اداره نظارت و سنجش آقای جعفرپسند 349
اداره برنامه‌ریزی آموزشی آقای پادیاب 345
اداره پذیرش و نظام وظیفه آقای رنجبر 481
اداره خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی خانم ملکی 360
نظارت و سنجش خانم ستار 348
مسئول اداره دانش آموختگان آقای اكبردوست 480
کارشناس اداره دانش آموختگان خانم حسن زادگان 480
اداره خدمات كامپیوتری خانم ملکی 350
مسئول اداره توسعه فناوری آموزشی آقای پورشاطری 346
مسئول بایگانی آقای شورمیج 244
کارشناس بایگانی خانم ابراهیمی 244
کارشناس اداره نظارت و سنجش خانم امیدوارطهرانی 266
امور کلاس های آقای فرامرزی 403
معاونت پژوهشی
معاون پژوهشی آقاي محمد مهدي سجادي فر 270
دفتر معاونت پژوهشی آقای قاسم‌آبادی 317
مدیر امور پزوهشی و کارآفرینی آقای گلدسته 351
مسئول امور قراردادهاي معاونت پژوهشي و فناوري آقای خاکزار 353
اداره ارزیابی فعالیت‌های پژوهشی آقای حافظی 361
مسئول اداره انتشارات آقای احمدی میرقائد 406
کارشناس اداری انتشارات آقای خستوان 407
كارشناس كتابخانه خانم بهرام‌آبادی 408
كارشناس ارتباط با صنعت و جامعه خانم زارع 387
معاونت دانشجویی- فرهنگی
معاون دانشجویی- فرهنگی آقای هاشمی راد 239
دفتر معاونت خانم آزاد 239
مدیر امور دانشجویی خانم نجفی 233
مدیر کل امور فرهنگی و اجتماعی خانم نجفی 238
امور کنسولی دانشگاه آقای غزنوی 356
دبیرخانه شورای بررسی موارد خاص آقای غزنوی 356
صندوق رفاه دانشجويان و کمیته تخفیف آقای حبیبی 368
ستاد شاهد و ایثارگر آقای آقاطاهر 237
اداره امور تربیت بدنی آقای آقاطاهر 251
کانون فرهنگی -هنری انجمن های علمی دانشجویی آقای آقاطاهر 371
مرکز بهداشت و درمان و مرکز مشاوره خانم تورچی 475
صندوق قرض الحسنه دانشجویان ایران خانم بیات 482
دانشکده هنر
رییس دانشکده هنر آقای اخوی‌یان 280
معاون آموزشی دانشکده و مدیر گروه معماری داخلی آقای نامداری 285
آموزش دانشکده خانم قبادی 282
مدیر گروه مهندس معماری آقای مشهدی 255
مدیر گروه گرافیک آقای نجم‌الدین 376
مدیر گروه هنر اسلامی و نقاشی ایران خانم سیدرضوی 286
مدیر گروه نقاشی آقای میرزایی‌مهر 227
مدیر گروه پژوهش هنر آقای نامجو 225
مدیر گروه طراحی پارچه و لباس خانم کیاوش 261
عضو هیأت علمی گروه هنر اسلامی آقای زارعی 287
هیأت علمی معماری آقای حبیبی 259
عضو هیأت علمی طراحی پارچه و لباس خانم قاسمیان 323
عضو هیأت علمی طراحی پارچه و لباس خانم فضل وزیری 260
هیات علمی گروه ارتباط تصویری خانم حسین نژاد 243
عضو هیأت علمی نقاشی آقای علی محمدی اردکانی 288
هیات علمی گروه گرافیک آقای آقایی سربرزه 374
مسئول کارگاه دوخت خانم جهانگردی 216
مسئول اتاق تجهیزات دانشکده آقای امیری 281
دانشکده فنی- مهندسی
رییس دانشکده فنی مهندسی آقای نیکخو 503
معاون آموزشی دانشکده آقای آراسته 502
آموزش دانشکده خانم واحدی 516
دفتر دانشکده خانم‌ داغستانی 501
مدیر گروه کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی عمران - سازه آقای پرستش 515
مدیر گروه کارشناسی ارشد عمران زلزله آقای نیكخو 511
مدیر گروه کارشناسی ارشد عمران هیدرولیکی آقای فاضلی 524
مدیرگروه کارشناسی ارشد عمران - ژئوتکنیک آقای کیهانی 526
مدیر گروه کارشناسی عمران آقای شهبازی 512
هیات علمی گروه عمران آقای رضوی طباطبایی 525
هیات علمی گروه عمران آقای مبینی 525
عضو هیات علمی عمران آقای حسینی 526
مدیر گروه برق و الكترونیك خانم اخوت 527
مدیر گروه کارشناسی ارشد الکترونیک دیجیتال آقای رضایی 504
مدیر گروه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک آقای رضوی 518
مدیر گروه مکانیک آقای سعداله 510
سرپرست کارشناسی ارشد کامپیوتر آقای شایگان فرد 388
مدیر گروه کارشناسی ارشد کامپیوتر علوم داده خانم طباطبایی 507
مدیر گروه کامپیوتر آقاي رضوانيان 506
عضو هیات علمی گروه کامپیوتر خانم ملکوتی 344-519
مدیر گروه کارشناسی ارشد صنایع –مدیریت آقای جعفری 522-649
مدیر گروه کارشناسی و ارشد صنایع لجستیک آقای حسن زاده 505
سرپرست دکتری صنایع و کارشناسی ارشد صنایع بهینه سازی آقای سجادی فر 270-521
هیأت علمی صنایع خانم حسنی 514
مدیرگروه کارشناسی مهندسی ایمنی خانم خسروی 508
مدير گروه كارشناسي ارشد مديريت ساخت آقای میرمعزی 513
مدیر گروه کارشناسی ارشد سیستم های مالی آقای خاکزار 504
مدیر گروه آمار- کارشناسی خانم محمودی 509
هیات علمی گروه ریاضی آقایان رحمانی 517
آزمایشگاه خاک- بتن آقای کوخایی 754
کارگاه تراشکاری آقای اوجی 756
آزمایشگاه فیزیک خانم شهبازی 757
آزمایشگاه کامپیوتر آقای سلیمانی 755
دانشکده علوم انسانی
رییس دانشکده علوم انسانی آقای حسین‌زاده 553
دفتر دانشکده آقای نورخواه 554
معاون دانشکده آقای نجارزاده 564
آموزش دانشكده خانم‌ سعیدی 552
مدیر گروه ارشد و دکتری حقوق خصوصی آقای حسین‌زاده 553-547
مدیر گروه ارشد حقوق جزا آقای رمضانی 549
مدیر گروه ارشد حقوق تجارت الکترونیکی خانم‌ قناد 548
مدیر گروه ارشد حقوق عمومی آقای نجارزاده 564
مدیر گروه ارشد حقوق نفت و گاز آقای نصرالهی شهری 585
مدیر گروه کارشناسی حقوق و ارشد حقوق آقای آذین 587
هیأت علمی حقوق خانم حسینی 555
مدیر گروه مدیریت مالی آقای الیاسی 586
مدیر گروه مدیریت صنعتی و بازرگانی آقای اخوان انوری 558
مدیر گروه مدیریت کسب و کار آقای اهدایی 542
مدیر گروه مدیریت رسانه‌های ورزشی آقای احمدی 556
مدیر گروه مدیریت فرهنگی هنری آقای هاشمی‌راد 557-239
هیأت علمی مدیریت فرهنگی آقای شوشتری 563
هیأت علمی مدیریت فرهنگی آقای غراب 562
هیأت علمی مطالعات فرهنگی آقای آرش حیدری 559
مدیر گروه کارشناسی حسابداری خانم آقاکاظم شیرازی 545
عضو هیئت علمی حسابداری آقای صالحی 550
عضو هیات علمی حسابداری آقای محمود حیدری 545
عضو هیات علمی حسابداری آقای کردمدانلو 550
مدیر گروه روانشناسی (کلیه مقاطع) آقای کچویی 541
سرپرست مرکز روان شناختی و سلامت خانم عابد 546
عضو هیات علمی روان شناسی آقای علی سلیمانی 560
هیأت علمی روان‌شناسی آقای مهدویان 561
عضو هیأت علمی روان‌شناسی خانم بهزادپور 584
مدیر گروه علوم تربیتی آقای گلدسته 544-351
هیأت علمی مدیریت آقای مشعلی 551
هیأت علمی مدیریت آقای موسوی بازرگانی 543
هیأت علمی مدیریت آقای مرجانی 558
دانشكده علوم پايه
رییس دانشكده علوم پایه آقاي شاهزاده فاضلی
معاون آموزشی، پژوهشی و تحصیلات تکمیلی آقای عرفانیان 236
آموزش دانشكده خانم دارابی 390
مسئول آزمایشگاه‎های دانشکده خانم عطیه‌پورصدوقیان 215
کارشناس آزمایشگاه آقای محمد زاده
اعضای هیأت علمی آقای رحمانی 237
مدیر گروه زیست شناسی كارشناسی خانم نصر 320
دانشکده گردشگري
رییس دانشکده گردشگری آقای جهانیان 579
معاون آموزشی، پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده خانم نادعلی پور 583
آموزش دانشکده خانم محمودی 578
مدیر گروه مدیریت گردشگری آقای آهنگران 577
مدير گروه جغرافیا و اکوتوریسم آقاي هاشمي 310
مدیر گروه کارآفرینی آقای ایمنی 571
مدیرگروه دکتری گردشگری آقای ایمانی خوشخو 615
مدیر گروه مطالعات اوقات فراغت آقای جهانيان 579
پیشخوان دانشگاه
کارشناس خدمات کامپیوتری آقای عباسی 466
کارشناس آموزش(کامپیوتر،روان‌شناسی،حقوق،معماری داخلی) خامی‌زاده 467
کارشناس آموزش(طراحی پارچه‌ولباس،ارتباط تصویری،هنر اسلامی،معماری،عمران) خانم پورحسین 464
کارشناس آموزش(مدیریت‌صنعتی،برق،مکانیک،صنایع؛ایمنی،آمار) خانم نجابتیان 460
مسول اداره خدمات آموزشی (حسابداری،مدیریت‌فرهنگی‌وبازرگانی،زیست،گردشگری) خانم حسینیان 459
بنیاد توسعه کسب و کار-44252048
رئیس بنیاد توسعه کسب و کار آقای فرزام 44252060
داخلی 325
دفتر بنیاد خانم میرآقابابا 44252048
داخلی 324
معاون اقتصاد و بازاریابی آقای رضایی 327
معاون آقای نجم‌الدین 329
مدیر شکوفایی کسب و کار آقای خادم 326
پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی 44296691 -44389711
رییس پارک آقای دکتر ایمانی خوشخو
دفتر ریاست آقای شهبازی 615-612
فکس 44389677
تلفن 44296691
معاون پشتیبانی پارک آقای حسنی 613
دفتر معاونت آقای یکتا مستقیم 44372214
داخلی 610
معاون فناوری پارک آقای نبیونی 630
دفتر معاونت خانم رضایی تلفن 44297586
فکس 44383593
داخلی 629
معاون هماهنگي و توسعه آقای جعفری 649
مدير اداره توسعه نوآوري و كارآفريني و خدمات آموزشي آقای آقاجانی تلفن 46129120
مسِول امور برنامه ریزی و توسعه خانم صوفی 616
مسئول امور بازاريابي و تجاري سازي خانم شهرابی 600
کارشناس امور انتشارات آقای ملکیان تلفن 46129121
داخلی 620
مسول امور نشریات تخصصی آقای براتی تلفن 46129120
داخلی 620
کارشناس امور آموزشی آقای ایثاربخش 614
خبرگزاری سیناپرس خانم غفاری 458
مسول نظارت بر ساختارها خانم تیموری 631
آبدارخانه آقای مرادیان - آقای بیات 633
گروه عمومی
دبیر هیات بررسی اساتید مدعو و مدیر گروه عمومی دکتر کیوانفر 329
کارشناس گروه عمومی خانم محبت پور 325
مرکز آموزش های آزاد
آموزش‌های آزاد شماره 1-وصال شیرازی آقای جمشیدی 88968375-88968377
88968375-6
آموزش‌های آزاد شماره 2 - بهار ، نبش یکم آقای طریقت 44297587
44275397 زبان