فرایند های فارغ التصیلان

فرايند فارغ التحصيلی

تذكرات مهم:

 1. جهت اطلاع از روند صدور گواهی موقت دانشجویان فارغ التحصیل لازم است 10 روز پس از انجام مراحل كامل تسویه حساب،دانشجو باید از طریق سیستم گلستان به بخش اطلاعات جامع دانشجو-قسمت یادداشت یا گزارش 522 مراجعه نمایند.آماده بودن گواهی موقت در این بخش اطلاع رسانی می شود.
 2. صدور گواهی موقت پایان تحصیلات برای دانشجویان ذكور منوط به ارائه كارت پایان خدمت،كارت معافیت دائم،برگه اعزام به خدمت بدون  غیبت یا گواهی معتبر اشتغال به تحصیل در مقطع تحصیلی بالاتر برابر بخشنامه شماره 4115/58458 مورخ 89/9/11 وزارت علوم،...برای مشمولین می باشد.
 3. صدور اصل مدرك تحصیلی و یا همان دانشنامه به دلیل فرآیند امضای وزارت علوم و تایید اداره دانش آموختگان مدت زمان بیشتری طول می كشد بنابراین لازم است دانشجویان محترم به این مهم توجه داشته باشند.
 4. دانشجویانیكه از كارشناسی به كاردانی تغییر مقطع تحصیلی می دهند براساس این سه شرط ذیل فارغ التحصیل می گردند:

ورودی سال 1376 تا سال 1390 اگر 70 واحد درسی را با نمره قبولی گذرانده باشد می تواند مدرك كاردانی در همان رشته را دریافت كند.(آیین نامه آموزشی دوره های كاردانی و كارشناسی اردیبهشت ماه سال 1376)

ورودی سال 1391 الی 1392 اگر 70 واحد درسی را با نمره قبولی 12 یا بالاتر باشد می تواند مدرك كاردانی در همان رشته را دریافت كند. (آیین نامه آموزشی دوره های كاردانی، و كارشناسی پیوسته و ناپیوسته مهرماه سال 1391)

ورودی سال 1393 و پس از آن حداقل 68 واحد درسی شامل حداكثر 10 واحد دروس عمومی و مابقی از سایر دروس دوره با نمره قبولی گذرانده و میانگین كل دوره گذرانده وی 12 یا بالاتر باشد در این صورت می تواند مدرك دوره كاردانی همان رشته را دریافت كند. (آیین نامه آموزشی دوره های كاردانی و كارشناسی پیوسته و ناپیوسته اسفند ماه سال 1393)

فرايند صدور المثنی گواهينامه و دانشنامه

الف:گواهينامه موقت پايان تحصيلات.

در صورتیكه گواهینامه موقت پایان تحصیلات شخص مفقود شود تشریفات زیر انجام می پذیرد.

 1.  تهیه یك برگ استشهاد محلی كه به امضاء حداقل سه نفر رسیده باشد ( فرم در سایت دانشگاه موجود است).
 2.  تایید یكی از امضاها به وسیله یكی از مراجع رسمی(محاضر ثبت اسناد،كلانتری محل یا یكی از ادارات دولتی) و ارایه آن به اداره امور دانش آموختگان دانشگاه
 3.  دارا بودن یك برگ تعهد نامه به اداره امور دانش آموختگان دانشگاه( فرم در سایت دانشگاه موجود است).
 4. واریز مبلغ 200،000 هزار ریال ( معادل بیست هزار تومان)  به شماره حساب  221000/27   جام بانك ملت به نام دانشگاه علم و فرهنگ و ارایه آن به اداره امور دانش آموختگان دانشگاه
 5. صدور المثنی گواهینامه.

ب:دانشنامه یا گواهینامه دایم:

 1. تهیه استشهاد محلی( فرم در سایت دانشگاه موجود است).
 2.  تایید آن به وسیله یكی از مراجع رسمی(بشرح ذكر شده در بالا). بند 2 و ارایه به یكی از دو مراجع مذكور.
 3. نشر آگهی در یكی از جراید كثیرالانتشار در سه نوبت( هر دو ماه یكبار به هزینه شخص متقاضی).
 4. تسلیم روزنامه های منتشر شده متضمن آگهی ذكر شده به اداره امور دانش آموختگان دانشگاه.
 5. واریز مبلغ 500،000 هزار ریال ( معادل پنجاه هزار تومان) به شماره حساب 221000/27 جام بانك ملت به نام دانشگاه علم و فرهنگ و ارایه آن به اداره امور دانش آموختگان دانشگاه
 6. صدور المثنی دانشنامه.

برای مشاهده فرایند فارغ التحصیلی روی لینک های زیر کلیک نمایید