فرایند ثبت فارغ التحصیلی در سیستم گلستان

روند درخواست فارغ التحصيلی در نرم افزار آموزشی گلستان

دانشجوی گرامی:
برای درخواست فارغ التحصيلی در نرم افزارگلستان ابتدا به منوی پيشخوان خدمت در نرم افزار گلستان رفته و سپس در قسمت پيشخوان مراحل ذيل را انجام دهيد.