Cardinal Theme

پذیرش و نظام وظیفه

پذیرش و نظام وظیفه

از جمله ادارات حوزه معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي كه همواره نقش مؤثري را در ايجاد رضايت مندي در جذب دانشجو براي دانشگاه به واسطه شرح وظايف گسترده خود از زمان ثبت نام، دريافت مدارك و تكميل پرونده دانشجويان و... بر عهده دارد، اداره پذيرش و نظام وظيفه است.لذا اين اداره سعي دارد با برنامه ريزي دقيق و طراحي فرايندهاي مناسب در كوتاهترين زمان ممكن از پذيرفته شدگان محترم ثبت نام بعمل آورد. 

مدارک لازم جهت ثبت نام

توصیه های مهم برای دانشجویان

آدرس دفاتر پلیس 10+