پذیرش و نظام وظیفه

پذیرش و نظام وظیفه

از جمله ادارات حوزه معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي كه همواره نقش مؤثري را در ايجاد رضايت مندي در جذب دانشجو براي دانشگاه به واسطه شرح وظايف گسترده خود از زمان ثبت نام، دريافت مدارك و تكميل پرونده دانشجويان و... بر عهده دارد، اداره پذيرش و نظام وظيفه است.لذا اين اداره سعي دارد با برنامه ريزي دقيق و طراحي فرايندهاي مناسب در كوتاهترين زمان ممكن از پذيرفته شدگان محترم ثبت نام بعمل آورد. 

کلیپ آموزشی درخواست معافیت تحصیلی دانشجویان ذکور

کلیپ آموزشی سنوات تحصیلی مشمولان نظام وظیفه در کلیه مقاطع تحصیلی

فرم بررسی صلاحیت عمومی 1399 ویژه کلیه مقاطع تحصیلی

کلیپ آموزشی آپلود مدارک در پردازش18090 سیستم جامع آموزش گلستان