نحوه برگزاری کلاسها و امتحانات پایانی در دوره تابستان 1400

نحوه برگزاری کلاسها و امتحانات پایانی در دوره تابستان 1400

28 تیر 1400 - 08:51

روند آموزش مجازی و چگونگی پشتیبانی سامانه LMSدر دانشگاه علم و فرهنگ

با توجه به ادامه شیوع ویروس کرونا درکشور کلاس‌های ترم جدید دانشگاه علم و فرهنگ از روز شنبه 22 شهریورماه در سامانه مجازی LMS آغاز شد.

22 شهریور 1399 - 12:06

کنفرانس ها

رویدادها

سیناپرس