روند آموزش مجازی و چگونگی پشتیبانی سامانه LMSدر دانشگاه علم و فرهنگ

با توجه به ادامه شیوع ویروس کرونا درکشور کلاس‌های ترم جدید دانشگاه علم و فرهنگ از روز شنبه 22 شهریورماه در سامانه مجازی LMS آغاز شد.

22 شهریور 1399 - 12:06

اخذ مجوز در ۴ رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد و افزایش رشته‌های دانشگاه علم و فرهنگ به ۹۱ رشته دایر

مجوز چهار رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد اخذ و رشته‌های دایر در دانشگاه به ۹۱ رشته در تمامی مقاطع افزایش یافت.

17 شهریور 1399 - 23:53

اخبار