فرایند های خدمات آموزشی

شرایط عمومی متقاضیان انتقال دانشجویان خارج به داخل

 1. معتبر بودن دانشگاه مبداء از نظر اداره كل دانش آموختگان وزارت علوم
 2. نداشتن منع قانونی برای ادامه تحصيل از نظر مقررات آموزشی و خدمت نظام وظيفه
 3. نداشتن بيش از يك سال وقفه تحصيلی در زمان ارائه تقاضا
 4. برای مقطع كارشناسی گذراندن 12 واحد درسی با ميانگين كل 12 از 20
 5. برای مقطع كارشناسی ارشد گذراندن حداقل 6 واحد درسی اصلی غير از واحدهای جبرانی با ميانگين كل 14 از 20
 6. برای مقطع دكتری ثبت نام و اشتغال به تحصيل حداكثر 2 نيمسال تحصيلی بصورت حضوری يا نيمه حضوری در دانشگاه مبداء

مدارك عمومی لازم جهت ارائه درخواست انتقال خارج از كشور

 1. اصل مدارك تحصیلی مقطع قبلی كه به تأیید مراجع ذی صلاح رسیده باشد
 2. تصویر شناسنامه و كارت ملی
 3. تصویر مدارك مربوط به نظام وظیفه
 4. تصاویر صفحات گذرنامه
 5. تصویر شروع یا پایان احكام مأموریت والدین یا همسر
 6. تصویر شروع یا پایان احكام بورسیه والدین یا همسر

مدارك اختصاصی لازم جهت ارائه درخواست انتقال خارج از كشور

الف) مقطع كارشناسی و كارشناسی ارشد

 1. گواهی ثبت نام و اشتغال به تحصیل و اتمام حداقل یك نیمسال تحصیلی به صورت حضوری در دانشگاه
 2. كارنامه و كد نمرات از طرف دانشگاه مبداء در سربرگ رسمی با مهر و امضاء دانشگاه
 3. تمامی این موارد باید به تأیید سفارت و یا نمایندگی جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد.

ج) مقطع دكتری:

 1. دارا بودن گزارش پیشرفت تحصیلی(توسط استاد راهنما)
 2. گواهی حضور 2 نیمسال تحصیلی در دانشگاه مبداء
 3. اعلام موضوع رساله دانشجو
 4. تمامی این موارد باید به تأیید سفارت و یا نمایندگی جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد.

برای مشاهده فرآیند انتقال دانشجویان خارج به داخل روی لینک زیر کلیک نمایید