امور کلاس ها (نیم سال دوم سال تحصیلی 1401-1400)

تاریخ

روز دانشکده گروه آموزشی نام درس نام استاد ساعت شروع ساعت پایان وضعیت درس
1401/02/20 سه شنبه عمومي عمومي زبان پیش دانشگاهی خانم ملا باشی 12:00 16:00 تشکیل نمی شود
1401/02/18 یکشنبه علوم انسانی مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات (1) اقای دکتراهدایی 8:00 14:00 تشکیل نمی شود
1401/02/15 پنج شنبه علوم انسانی حقوق جزا و جرم شناسي جرم شناسي اميرحسن نيازپور 8:00 10:00 تشکیل نمی شود
1401/02/15 پنج شنبه علوم انسانی حقوق جزا و جرم شناسي جامعه شناسي جنايي اميرحسن نيازپور 10:00 12:00 تشکیل نمی شود
1401/02/15 پنج شنبه علوم انسانی حقوق خصوصي حقوق بين الملل خصوصي آقای دکتر تفرشی 10:00 12:00 تشکیل نمی شود
1401/02/14 چهارشنبه هنر و معماري ارتباط تصويري مبانی هنرهای تجسمی2 آقای جواد داداشی 8:00 13:00 تشکیل نمی شود
1401/02/14 چهارشنبه عمومي عمومي زبان پیش دانشگاهی خانم زهره بابازاده 8:00 10:00 تشکیل نمی شود
1401/02/14 چهارشنبه عمومي عمومي زبان پیش دانشگاهی خانم زهره بابازاده 10:00 12:00 تشکیل نمی شود
1401/02/14 چهارشنبه هنر و معماري ارتباط تصويري مبانی هنرهای تجسمی2 آقای جواد داداشی 13:00 18:00 تشکیل نمی شود
1401/02/11 یکشنبه فني و مهندسي دروس پايه مشترك برنامه نویسی دکتر عابدیان 8:00 17:00 تشکیل نمی شود
1401/02/11 یکشنبه علوم انسانی مديريت فرهنگي هنري اخلاق حرفه‌ای در مدیریت با رویکرد اسلامی دکتر هاشمی‌راد 14:00 16:00 تشکیل نمی شود
1401/02/11 یکشنبه علوم انسانی مديريت فرهنگي هنري آشنايي با مراكز رسانه هاي خبري،تبليغي و فرهنگي بين المللي آقای حامد توكل 14:00 17:00 تشکیل نمی شود
1401/02/11 یکشنبه علوم انسانی مديريت فرهنگي هنري شيوه هاي نقد (نمايشنامه، فيلم، كتاب و ...) آقای حامد توكل 17:00 19:00 تشکیل نمی شود
1401/02/21 چهارشنبه علوم انسانی روانشناسی روانشناسی یادگیری آقای دکتر مهدویان 13-15-15-17 تشکیل نمی شوند
1401/02/28 چهارشنبه علوم انسانی گروه عمومی زبان پیش دانشگاهی خانم بابازاده 8:00 12:00 تشکیل نمی شوند
1401/02/28 چهارشنبه فنی مهندسی صنایع کنترل کیفیت دکترکامران راد 13 16 تشکیل نمی شود
1401/02/28 چهارشنبه فنی مهندسی ارشدصنایع تحلیل داده دکترکامران راد 16 19 تشکیل نمی شود
1401/03/01 یکشنبه فنی و مهندسی کامپیوتر آمار و احتمال خانم مسیب 16 19 تشکیل نمی شود
1401/03/03 سه شنبه علوم انسانی حقوق کلیه درس ها خانم دکتر قناد 08 13 تشکیل نمی شوند
1401/03/03 سه شنبه علوم انسانی حقوق کلیه درس ها آقای دکترطاهر خانی 08 15 تشکیل نمی شوند
1401/03/04 چهارشنبه علوم انسانی ارشد مدیریت صنعتی مدیریت تولید آقای دکتر اهدایی 08 10 تشکیل نمی شود
1401/03/04 چهارشنبه علوم انسانی ارشد مدیریت کسب و کار مدیریت عملیات آقای دکتر اهدایی 13-16 16-19 تشکیل نمی شوند
1401/03/09 دوشنبه علوم انسانی مدیریت بازرگانی صنعتی فنون تجزیه خانم ترک تبریزی 08 11 تشکیل نمی شود
1401/03/09 دوشنبه علوم انسانی مدیریت بازرگانی صنعتی حل مسله خانم ترک تبریزی 11 13 تشکیل نمی شود
1401/03/08 یکشنبه علوم پایه آمار رگرسیون (1) خانم دکتر منیژه محمودی 13 16 تشکیل نمی شود
1401/03/17 سه شنبه عمومی عمومی تفسیر موضوعی قران دکتر علیرضاشفیعی 14 18 تشکیل نمی شوند
1401/03/18 جهارشنبه علوم انسانی ارشد حسابداری و مدیریت مالی برنامه ریزی-قوانین مالیاتی دکتر نادر جنتی 16-18 18-20 تشکیل نمی شوند
1401/03/19 پنج شنبه علوم انسانی حسابداری مالیاتی 1 مالیاتی 2 دکتر نادرجنتی 08 14 تشکیل نمی شوند