امور کلاس ها (نیم سال اول سال تحصیلی 1402-1401)

تاریخ روز دانشکده گروه آموزشی نام درس نام استاد ساعت شروع وضعیت درس
1401/09/23 چهارشنبه هنر و معماری ارتباط تصویری طراحی پایه آقای رضا جماعتی 8-18 تشکیل نمی شود
1401/09/23 چهارشنبه فنی و مهندسی عمران کاربرد کامپیوتر آقای دکتر ایمان کرمانی 8-12 تشکیل نمی شود
1401/09/23 چهارشنبه علوم پایه و زیست ارشد زیست مهندسی ژنتیک خانم مروارید شفیعی 8-10 تشکیل نمی شود
1401/09/23 چهارشنبه فنی و مهندسی کارشناسی آمار روانشناسی شخصیت خانم زینب شایقیان 11-13 تشکیل نمی شود
1401/09/22 سه شنبه فنی و مهندسی عمران سازه های بنایی خانم عاطفه جهان محمدی 8-10 تشکیل نمی شود
1401/09/21 دوشنبه فنی و مهندسی عمران پروژه سازه ها آقای دکتر ایمان کرمانی 8-12 تشکیل نمی شود
1401/09/21 دوشنبه هنر و معماری نقاشی نقاشی (5) آقای رضا جماعتی 13-18 تشکیل نمی شود
1401/09/21 دوشنبه علوم انسانی مدیریت اقتصاد خرد آقای دکتر نبیونی 15-18 تشکیل نمی شود
1401/09/21 دوشنبه فنی و مهندسی آمار طرح آزمایش های (1) خانم وزین دل 16-19 تشکیل نمی شود
1401/09/22 سه شنبه گردشگری مدیریت جهانگردی ارزیابی طرح های توسعه خانم مهرنوش بسته نگار 17-19 تشکیل نمی شود
1401/09/22 سه شنبه گردشگری مدیریت جهانگردی بازاریابی بین الملل آقای دکتر پورعابدی 11-13 تشکیل نمی شود
1401/09/22 سه شنبه فنی و مهندسی علوم پایه مشترک معادلات دیفرانسیل خانم دکتر کلیبری 14-18 تشکیل نمی شود
1401/09/26 شنبه علوم انسانی حسابداری مبانی حسابداری-حسابداری ابزار آقای کیانوش خلیفه 14-19 تشکیل نمی شود
1401/09/27 یکشنبه فنی و مهندسی کامپیوتر شبکه-سیستم های عامل خانم خادم خراسانی 8-17 تشکیل  نمی شود
1401/09/28 دوشنبه علوم انسانی مدیریت -مدیریت استراتژیک -آمار و کاربرد آقای دکتر موسوی بازرگان 8-17 تشکیل نمی شود
1401/09/29 سه شنبه گردشگری مدیریت جهانگردی محیط ملی و بین اللملل آقای دکتر موسوی بازرگان 15-17 تشکیل نمی شود
1401/09/27 یکشنبه هنر و معماری ارتباط تصویری تصویرسازی (1) خانم تکتم میر باقری 8-18 تشکیل نمی شود
1401/09/28 دوشنبه فنی و مهندسی مهندسی ایمنی روش های تولید آقای دکتر پور میکائیل 16-19 تشکیل نمی شود
1401/10/03 شنبه فنی و مهندسی عمران زمین شناسی مهندسی آقای دکتر مهرجردی 11-13 تشکیل نمی شود
1401/10/04 یکشنبه هنرو معماری طراحی پارچه و لباس مدیریت تولید خانم اصفهانیان 10-12 تشکیل نمی شود
1401/10/04 یکشنبه علوم انسانی حقوق  حقوق بین الملل-حقوق تجارت آقای دکتر رسول بهرامپوری 12-19 تشکیل نمی شود
1401/10/04 یکشنبه علوم انسانی مدیریت فرهنگی تاریخ سینما-شیوه نقد آقای حامد توکل 15-19 تشکیل نمی شود
1401/10/07 چهارشنبه فنی و مهندسی ارشد صنایع نظریه بازی ها آقای دکتر مرتضی رحمانی 13-16 تشکیل نمی شود
1401/10/08 پنجشنبه علوم انسانی ارشد حقوق تجارت حقوق تجارت خانم اعتماد شیخ الاسلامی 8-11 تشکیل نمی شود
1401/10/13 سه شنبه فنی و مهندسی صنایع کنترل کیفیت آقای دکتر کامران راد 13-16 تشکیل نمی شود
1401/10/13 سه شنبه فنی و مهندسی ارشد صنایع طراحی آزمایش ها آقای دکتر کامران راد 16-19 تشکیل نمی شود