Cardinal Theme

آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته سال 93

آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته سال 93

و

شیوه نامه اجرایی دانشگاه علم و فرهنگ

مقدمه

به استناد بندهای 2، 8 و 12 ماده 3 آیین نامه شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (مصوب 28/7/93)، آيين‌نامه زیر تدوین و به اجرا گذاشته می­شود:

ماده 1ـ  هدف

هدف از تدوين اين آيين‌نامه، تنظيم امور آموزش دانشگاه براي تربيت نيروي انساني متخصص، متعهد و متناسب با نیازهای جامعه و ايجاد  هماهنگي در فعاليت‌هاي آموزشي دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی کشور و استفاده بهينه از ظرفيت‌هاي موجود در ارتقاي کیفیت آموزشی دانشجويان است.

ماده 2ـ تعاريف

وزارت: منظور وزارت علوم، تحقیقات وفناوری است.

دانشگاه : منظور هر يك از دانشگاهها و مؤسسه‌هاي آموزش عالي و پژوهشي (اعم از دولتي و غيردولتي) است كه داراي مجوز تاسیس از مراجع ذي­ربط بوده؛ و مجری هر یک از دوره‌هاي كارداني، كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي پيوسته هستند.

آموزش رایگان: منظور آموزش دانشجو در طول سنوات مجاز دوره تحصیلی بدون پرداخت هزینه در دانشگاه هایی است که از بودجه عمومی دولت استفاده می­کنند.

دانشـجـو: فردی  است كه در یکی از دوره های آموزش عالی برابر ضوابط معین، پذیرفته شده، ثبت نام کرده ، و مشغول به تحصیل است.

حضوری : منظور شیوه ای از آموزش است كه دانشجو به ‌صورت تمام وقت درفعالیت های آموزشی دانشگاه شرکت ‌می­كند.

غیر حضوری : منظور شیوه­ای از آموزش است که حضور فیزیکی دانشجو در فعالیتهای آموزشی الزامی نیست.

نیمه حضوری: منظور شیوه­ای از آموزش است كه بخشی از آن به صورت حضوری و بخشی از آن به صورت غیرحضوری انجام می­شود.

راهنمای آموزشی: عضو هیات علمی آگاه و مسلط به امور آموزشي است كه از سوي دانشگاه انتخاب مي‌شود تا راهنماي تحصیلی دانشجو از تاریخ ورود تا دانش­آموختگی باشد.

برنامه درسی: منظور مجموعه به هم پیوسته­ای از دروس هر رشته تحصیلی است که هدف مشخصی را دنبال می­کند و برنامه آن توسط شورای عالی به تصویب رسیده است.

واحد درسی: ميزان درسي است كه مفاد آن براي هر واحد نظري 16 ساعت، عملي يا آزمايشگاهي 32 ساعت، كارگاهي يا عمليات ميداني (بازدید علمی) 48 ساعت، كارورزي يا كار در عرصه 64 ساعت و کارآموزی 120 ساعت در طول يك نيمسال تحصيلي يا دورة تابستاني و طبق برنامه درسی مصوب اجرا مي‌شود.

درس جبرانی: درسی است که به تشخیص گروه آموزشی، گذراندن آن برای رفع کمبود دانش یا مهارت دانشجو، درآغاز دوره تحصیلی مربوط ضروری است.

رشته تحصیلی: یکی از شعب فرعی از گروه های علمی است که به لحاظ موضوع کاملا مشخص است و از موضوعات گروههای علمی دیگر متمایز بوده و حداقل به یک کارایی مشخص می­انجامد.

گرايش تحصيلی: هر یک از شعب یک رشته تحصیلی که ناظر بر تخصص آن باشد، که  اختلاف دروس در دو گرایش از یک رشته نباید از 7 درصد کل واحد های رشته کمتر و از 30 درصد کل واحدها بیشترباشد.

دوره کاردانی پیوسته : دورة تحصيلي است كه پس از دوره متوسطه آغاز مي‌شود و شامل دانش آموختگانی است که بدون گذراندن دروس پیش دانشگاهی وارد دوره کاردانی شده و حداقل با گذراندن 68 واحد درسی طبق برنامه درسی مصوب به دريافت مدرك کاردانی منتهی مي‌شود.

دوره کاردانی ناپیوسته: دورة تحصيلي است كه پس از دوره متوسطه آغاز مي‌شود و شامل دانش آموختگانی است که با گذراندن دروس پیش­دانشگاهی وارد دوره کاردانی شده و حداقل با گذراندن 68  واحد درسی طبق برنامه درسی مصوب به دريافت مدرك کاردانی منتهی مي‌شود.

دوره كارشناسي پيوسته: دورة تحصيلي است كه پس از دوره متوسطه آغاز مي‌شود و حداقل با گذراندن 130 واحد درسی طبق برنامه درسی مصوب به دريافت مدرك كارشناسي منتهی مي‌شود.

دوره كارشناسي ناپيوسته: دورة تحصيلي است كه پس از دوره كارداني (پیوسته وناپیوسته) آغاز مي‌شود و حداقل با گذراندن 68واحد درسي طبق برنامه درسي مصوب به دريافت مدرك كارشناسي منتهی مي‌شود.

گروه آزمايشی: مجموعه رشته‌هاي مختلف تحصيلي در دوره متوسطه است كه با توجه به مواد آزموني مشترك، دسته‌بندي مي‌شود.

گروه آموزشی: بنیادی­ترین واحد سازمانی دانشگاهی متشکل از تعدادی عضو هیأت علمی دارای تخصص مشترک در یک رشته علمی است که با ایجاد و راه اندازی آن رشته تحصیلی، در دانشگاه تشکیل می­شود.

شورای آموزشی: یکی از شوراهای تخصصی اولین سطح سیاستگذاری بخشی دانشگاه می¬باشد که در حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی به ریاست معاون آموزشی تشکیل می¬شود و نسبت به سیاستگذاری و برنامه¬ریزی به منظور ایجاد هماهنگی در امور اجرایی در بخش مربوط و ارائه به شورای دانشگاه و هیات رئیسه اقدام می نماید. شورای آموزشی می¬تواند اختیارات مشخص شده در این آیین¬نامه را به گروه آموزشی یا کمیته منتخب تفویض کند.

دانش‌آموخته: فردي است كه يكي از دوره‌هاي تحصيلي را با موفقيت به پايان رسانده و برابر ضوابط معّين، گواهي يا مدرك تحصيلي مربوط را دريافت کرده باشد.

نیمسال تحصیلی: هر نيمسال تحصيلي شامل 16 هفته آموزش و دو هفته امتحانات پايانی است.

دوره تابستان: شامل 6 هفته آموزش و يك هفته امتحانات پايانی است

ماده 3 ـ  شرایط عمومي و اختصاصي ورود به دوره

3-1. داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي برابر مصوبات وزارت.

3-2. احراز توانمندي علمي مطابق مصوبات وزارت.

ماده 4- نحوه اجراي دوره

آموزش در دانشگاه مبتنی بر نظام واحدی و به زبان فارسی انجام می­شود.

تبصره: دانشگاه اختیار دارد در صورت توانایی، برنامه درسی مصوب شورای عالی برنامه ریزی آموزشی را منحصرا  برای دانشجویان خارجی در صورتی که به حد نصاب لازم برای تشکیل کلاس برسد با رعایت ضوابط و مفررات مربوط، به زبان انگلیسی ارائه نماید.

ماده 5 ـ  دانشگاه موظف است، برنامه های آموزشی و درسی مصوب شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت را برای دوره­ای که در آن با مجوز شورای گسترش آموزش عالی دانشجو پذیرفته است، اجرا نماید.

 تبصره : دانشگاه اختیار دارد حداکثر ده درصد از واحدهای درسی هر دوره را با اولویت دروس پایه و عمومی به جز دروس مجموعه معارف اسلامی و فارسی عمومی به صورت الکترونیکی (مجازی) با تأکید بر محتوای الکترونیکی و رعایت استانداردهای مصوب وزارت ارائه نماید.

ماده 6- دانشگاه موظف است، برای هدایت تحصیلی دانشجو از زمان پذیرش، یکی از مدرسان مرتبط با رشته تحصیلی دانشجو را به عنوان راهنمای آموزشی تعیین و اعلام کند.

ماده 7- دانشجو در هر نیمسال تحصیلی لازم است حداقل 12 و حداکثر 20 واحد درسی انتخاب کند. حداکثر واحد مجاز انتخابی در دوره تابستان 6 واحد درسی است.

تبصره 1: اگر میانگین نمرات دانشجویی در یک نیمسال حداقل 17 باشد، در اینصورت دانشجو با تأیید گروه آموشی در نیمسال تحصیلی بعد می­تواند حداکثر تا 24 واحد درسی اخذ نماید.

تبصره 2: چنانچه دانشجو در نیمسال آخر برای دانش آموختگی، حداکثر 24 واحد درسی باقی داشته باشد، بشرطی که میانگین کل وی بالای 10 باشد، می­تواند تا 24 واحد درسی اخذ نماید.

تبصره 3: در شرایط خاص که دانشجو با گذراندن حداکثر 8 واحد درسی دانش آموخته شود، با تایید گروه آموزشی، می­تواند واحد های مذکور را در تابستان اخذ نماید.

تبصره 4: دانشجو همزمان نمی­تواند از مفاد تبصره 2 و 3 این ماده استفاده کند.

تبصره 5: در صورتی که واحدهای انتخابی یا باقیمانده دانشجو در پایان هر نیمسال به تشخیص گروه آموزشی، بنا به دلایل موجه و خارج از اراده دانشجو به کمتر از 12 واحد درسی برسد در اینصورت این نیمسال به عنوان یک نیمسال کامل در سنوات تحصیلی وی محسوب می­شود. اما در مشروط شدن یا ممتاز شدن دانشجو (موضوع تبصره 1 همین ماده) بی­تاثیر است (به عبارت دیگر، در شرایط مذکور، اگر میانگین دانشجو کمتر از 12 شد مشروط نیست واگر 17 و بالاتر شد ممتاز محسوب نمی­شود.

منظور از نیمسال آخر برای دانش آموختگی آن است که کلیه واحدهای باقیمانده در همان نیمسال اخذ و واحدی برای نیمسال بعد باقی نماند.

ماده 8- در صورتی که دانشجو در آخرین نیمسال تحصیلی برای دانش آموختگی حداکثر دو درس نظری داشته باشد، با تأیید گروه آموزشی و با رعایت سقف واحدهای آن نیمسال (موضوع تبصره های 2 و 3 ماده 7) می­تواند دروس را به صورت معرفی به استاد در آن نیمسال یا دوره تابستان بگذراند.

تبصره: چنانچه دانشجویی قبلا یک درس عملی- نظری را اخذ ولی نمره قبولی کسب نکند اما دوره عملی درس فوق را گذرانده باشد، می­تواند با رعایت مفاد این ماده، بخش نظری آن درس را به صورت معرفی به مدرس اخذ نماید.

 1- اخذ درس به صورت معرفی به استاد برای دروس نظری – عملی با ماهیت غالب نظری امکان پذیر است.

 2- دانشجو می تواند درنیمسال آخر تحصیلی با داشتن حداکثر 24 واحد و به شرط داشتن میانگین کل نمرات حداقل 10 ، حداکثر دو درس با ماهیت نظری غالب که ارائه نشده باشد و یا تداخل داشته باشد را با تائیدگروه آموزشی به صورت معرفی به استاد اخذ نموده و در همان نیمسال تحصیلی امتحان دهد.

تبصره 1- دانشجو موظف است ثبت نام معرفی به استاد را در بازه انتخاب واحد انجام دهد.

تبصره 2 - چنانچه دانشجوی متقاضی بهره مندی از دستور العمل معرفی به استاد در نیمسال مورد نظر ،هیچ درسی غیر از دروس معرفی به استاد نداشته باشد می تواند با موافقت گروه در هفته پنجم یا دهم نیمسال و یا در امتحانات دوره تابستان امتحان دهد.

تبصره 3- دستورالعمل اجرایی مربوط ، توسط مدیریت خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه با هماهنگی معاونین آموزشی ، پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده ها تهیه و ابلاغ خواهد شد .

تبصره 4 :چنانچه به هر دلیلی دانشجو درس معرفی به استاد را در بازه ثبت نام انجام ندهد، با درخواست مسائل آموزشی و نظر معاون آموزشی دانشکده ثبت نام در طول ترم صورت می پذیرد.

 3- دانشجویان مشمول این ماده تنها یکبار امکان بهره مندی از تسهیلات معرفی به استاد را در طول تحصیل خواهند داشت. در صورت عدم اخذ نمره قبولی در دروس اخذ شده به صورت معرفی به استاد، دانشجو موظف است دروس باقیمانده را اخذ و در کلاس های مربوط به آنها شرکت نماید.

ماده9- چگونگی و ترتیب ارائه تمامی دروس هر دوره و هر رشته با رعایت پیش نیاز (تقدم و تاخر) هر درس طبق برنامه درسی مصوب بر عهده گروه آمورشی است. 

تبصره: دانشجو در آخرین نیمسال تحصیلی از رعایت مقررات مربوط به این ماده معاف است.

با عنایت به صراحت ماده 9 آیین نامه مبنی بر"چگونگی و ترتیب ارائه تمامی دروس هر دوره و هر رشته با رعایت پیش نیاز (تقدم و تاخر)  هر درس طبق برنامه درسی مصوب بر عهده گروه آمورشی است. " موضوع ادامه فعالیت کمیته منتخب شورای آموزشی دانشگاه که به منظور بررسی موارد عدم رعایت پیش نیازی برابر بند 2 مصوبه جلسه 408 شورای آموزشی دانشگاه مورخ  2/12/91 ایجاد شده بود، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر گردید: کمیته منتخب شورای آموزشی دانشگاه به منظور بررسی موارد عدم رعایت پیش نیازی، حداکثر تا پایان نیمسال اول سال تحصیلی 95-94 به فعالیت خود ادامه دهد. مسئولیت رعایت مفاد این ماده و شیوه­نامه اجرایی آن بر عهده مدیران محترم گروه و سرپرستان محترم تخصصی گروههای آموزشی می­باشد.

ماده 10- تعداد واحدهای جبرانی با تشخیص گروه آموزشی صرفاً برای کارشناسی ناپیوسته حداکثر 6 واحد می­باشد و نمره دروس جبرانی در میانگین نیمسال و کل محاسبه نمی­شود.

تبصره: دانشگاه اختیار دارد برای دانش آموختگان دوره کاردانی پیوسته (فاقد مدرک پیش دانشگاهی) که معدل کل آنها زیر 14 است و در دوره کارشناسی ناپیوسته در رشته غیرمرتبط (به تشیص گروه آموزشی) پذیرفته شده اند حداکثر 20 واحد درسی جبرانی ارائه کند. نمره این دروس در میانگین نیمسال و کل  محاسبه نمی­شود.

 1- به حداکثر طول دوره تحصیل دانشجویانی که حداقل 8 واحد از دروس جبرانی را گذرانده باشند، یک نیمسال تحصیلی افزوده می شود.

 2- رعایت سقف واحد با اخذ دروس جبرانی الزامی است.

ماده 11- آموزش رایگان برای هر دانشجو، در هر دوره تحصیلی صرفاً یکبار و در یک رشته تحصیلی امکانپذیر است.

ماده 12 ـ  دانشجوي مشمول آموزش رايگان در دانشگاههای دولتی، درصورت حذف یا عدم كسب نمره قبولي در هر درس، براي انتخاب مجدد آن درس، در صورتیکه سنوات مجاز تحصیلی دانشجو تمام شده باشد موظف به پرداخت هزينه مربوط طبق مصوبه هیأت امنای دانشگاه می­باشد.

ماده 13 ـ دانشجوی مشمول این آیین نامه می­تواند در دوره­های غیر حضوری که منتهی به مدرک تحصیلی می­شود، مطابق مصوبات مربوط به صورت همزمان تحصیل کند .

تبصره : تحصیل همزمان دانشجویان استعدادهای درخشان بر اساس مصوبات شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت انجام می­شود.

ماده 14- برنامه ریزی و تصمیم گیری درباره چگونگی و زمان حذف و اضافه، حذف اضطراری دروس، اعلام و ثبت نمره، تاریخ تجدید نظر و غیره طبق شیوه نامه اجرایی مصوب شورای آموزشی دانشگاه انجام می­شود.

 1-حذف و اضافه: دانشجو می تواند در هر نیمسال تحصیلی، فقط در مهلتی کمتر از 2هفته،  پس از شروع نیمسال تحصیلی حداکثر 2 درس دیگر انتخاب یا دو درس انتخابی خود را حذف یا دو درس انتخابی خود را با دو درس دیگر جابه جا نماید، مشروط بر آنکه تعداد واحدهای باقیمانده وی کمتر از 12 واحد و بیش از 20 واحد نباشد.

 2- اعلام و ثبت نمره: مدرس هر درس موظف است، نمره قطعی درس را با لحاظ نمودن مهلت حداقل 48 ساعته برای بررسی تقاضای تجدید نظر دانشجویان از طریق نرم افزار آموزشی، حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ برگزاری امتحان پایان نیمسال آن درس در نرم افزار آموزشی دانشگاه نهایی کند.

 3- دانشجو می تواند ظرف مدت تعیین شده تقاضای تجدید نظر خود را در نرم افزار آموزشی دانشگاه ثبت کند.

 4- تغییر نمره: رسیدگی به امور مربوط به تغییر نمره حداکثر 2 ماه پس از اعلام نمره از سوی استاد طبق فرایند و ضوابط مصوب شورای آموزشی، اجرا گردد و پس از آن نمرات قطعی و غیر قابل تغییر است.

ماده15- مدت مجاز تحصیل در دوره های کاردانی (اعم از پیوسته و ناپیوسته) و کارشناسی ناپیوسته دو سال و در دوره های کارشناسی پیوسته چهار سال است.

تبصره 1: دانشگاه اختیار دارد در شرایط خاص و با تصویب شورای آموزشی دانشگاه، حداکثر یک نیمسال برای دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته و حداکثر دو نیمسال برای دوره کارشناسی پیوسته، مدت  مجاز تحصیل را افزایش دهد. چنانچه دانشجو در این مدت دانش آموخته نشود از ادامه تحصیل محروم خواهد شد.

تبصره 2: هزینه افزایش سنوات تحصیلی طبق تعرفه مصوب هیأت امناء دانشگاه از دانشجویان مشمول آموزش رایگان دریافت می­شود.

 1- افزایش مدت مجاز تحصیل در دوره های  کارشناسی ناپیوسته و  کارشناسی پیوسته با نظر مدیر گروه در شورای آموزشی دانشکده بررسی و تصمیم گیری  شود.

 2- در مواردی که دانشجو موفق به گذراندن دروس مصوب رشته در مدت مجاز تحصیل و مدت اضافه شده توسط شورای آموزشی دانشکده نشود، می­تواند درخواست خود را به شورای بررسی موارد خاص دانشگاه ارائه دهد.

ماده 16- ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در هر درس توسط مدرس آن درس و براساس حضور فعالیت در کلاس، انجام تکالیف و نتایج امتحانات انجام می­شود و به صورت عددی از صفر تا بیست محاسبه می­شود.

تبصره 1: برگزاری آزمون کتبی برای دروس نظری الزامی است.

تبصره 2: نمرات دروس تمرین دبیری، کارآموزی و کارورزی، عملیات صحرایی، کار در عرصه و دروسی که در برنامه درسی مصوب، با پروژه ارائه می­شود، در صورتی که به تشخیص مدرس و تأیید گروه آموزشی مربوط، تکمیل آنها در طول یک نیمسال تحصیلی میسر نباشد، ناتمام تلقی می­شود، قطعی شدن نمره ناتمام طبق شیوه نامه ماده 14 انجام می­شود.

 1-برگزاری آزمون کتبی پایان نیمسال برای تمامی دروس نظری و عملی - نظری الزامی است مگر آن دسته از دروس عملی - نظری که به پیشنهاد شورای تخصصی گروه و تصویب شورای آموزشی دانشکده به معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه اعلام شود.

 2- رعایت آیین نامه دروس ناتمام مصوب جلسه 319 شورای آموزشی دانشگاه مورخ 15/8/87 در خصوص دروس تمرین دبیری، کارآموزی، کارورزی و عملیات صحرایی کار در عرصه، پروژه، پایان نامه و طرح رساله نهایی و مانند آن الزامی است.

 3- مدرس موظف است برگه های امتحانی هر درس را به عنوان سابقه درس، حداقل تا 1 نیمسال تحصیلی پس از برگزاری امتحان نهایی درس نگه داری کند.

ماده 17- حضور دانشجو درتمام جلسات درس دوره­های حضوری الزامی است.

تبصره 1: اگر دانشجو در درسی بیش از 16/3 جلسات یا در جلسه امتحان پایان نیمسال آن درس غیبت کند، چنانچه غیبت دانشجو به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه غیرموجه تشخیص داده شود، نمره آن درس صفر و در صورت تشخیص موجه، آن درس حذف می­شود. در این صورت رعایت حد نصاب 12 واحد در طول نیمسال برای دانشجو الزامی نیست ولی نیمسال مذکور به عنوان یک نیمسال کامل جزو سنوات تحصیلی وی محسوب می­شود.

تبصره 2: در شرایط خاص، حذف تمام دروس یک نیمسال تحصیلی با درخواست کتبی دانشجو و تأیید شورای آموزشی دانشگاه قبل از شروع امتحانات و با احتساب در سنوات تحصیلی امکان پذیر است.

تبصره 3: دانشجو می­تواند با رعایت مفاد تبصره 1 این ماده، در صورت اضطرار تا دو هفته قبل از شروع امتحانات پایان نیمسال، صرفاً یک درس نظری را با تأیید گروه آموزشی حذف کند به شرط آن که تعداد واحدهای باقیمانده دانشجو کمتر از 12 واحد نشود.

دروسی را که استاد مربوطه، دانشجو را در آنها محروم اعلام نماید و یا دانشجو در جلسه امتحان آنها حاضر نشود، حذف آموزشی می شوند.

در خصوص تبصره 2 ، در شورای آموزشی دانشکده بررسی و تصمیم گیری شود.

ماده 18- حداقل نمره قبولی در هر درس 10 است.

تبصره 1: دانشجویی که در هر نیمسال در یک یا چند درس نمره قبولی کسب نکند چنانچه در نیمسال های بعدی، درس یا دروس مذکوررا با نمره  قبولی بگذراند، نمره یا تمام نمره­های مردودی قبلی در ریز نمرات تحصیلی دانشجو، فقط ثبت و باقی می­ماند اما این نمره ها در محاسبه میانگین کل دوره بی­اثر و صرفاً آخرین نمره قبولی در آن درس ملاک محاسبه میانگین کل دوره خواهد بود.

تبصره 2: گذراندن دروس با استفاده از تبصر1، صرفاً برای محسابه میانگین کل دوره تحصیلی در هنگام دانش آموختگی می­باشد و مشروطی دانشجو در نیمسال های قبل را خنثی نمی­کند.

تبصره 3: تسهیلات این ماده شامل دانشجویانی که به دلیل تقلب و یا حکم کمیته انضباطی، نمره مردودی دریافت می­کنند، نمی­شود.

ماده 19- چنانچه میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال تحصیلی کمتر از 12 باشد، دانشجو در آن نیمسال مشروط تلقی می­شود و در نیمسال بعدی حداکثر می­تواند تا 14 واحد درسی انتخاب کند.

تبصره: چنانچه دانشجویی در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته دو نیمسال و در دوره کارشناسی پیوسته 3 نیمسال اعم از متوالی یا متناوب مشروط شده باشد، از تحصیل محروم می­شود.

 1-تعداد واحد گذرانده در پایان نیمسال تحصیلی ، ملاک بررسی وضعیت مشروطی دانشجو است.

 2-اگر دانشجویی در نیمسال پس از مشروطی، حذف ترم، مرخصی و یا به هر دلیل وقفه تحصیلی داشته باشد، در اولین نیمسال پس از شروع مجدد تحصیل، حق انتخاب بیش از 14 واحد را ندارد.

 3- آموزش هر دانشکده موظف است پس از نهایی شدن نمرات برای دانشجویان مشمول اخراج آموزشی آن دانشکده حکم اخراج صادر و در نرم افزار آموزشی ثبت کند.

ماده20- دانشجو می­تواند با رعایت سنوات مجاز تحصیل، در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته، یک نیمسال و در دوره کارشناسی پیوسته حداکثر دو نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده کند.

تبصره 1: مدت مجاز مرخصی زایمان، دو نیمسال تحصیلی و بدون احتساب در سنوات تحصیلی است.

تبصره 2: مدت مجاز مرخصی پزشکی، در صورت تأیید پزشک معتمد دانشگاه و شورای آموزشی ، حداکثر دو نیمسال تحصیلی و بدون احتساب در سنوات تحصیلی است.

تبصره 3: بررسی سایر مصادیق مرخصی تحصیلی (مانند مأموریت همسر یا والدین و ...) حداکثر تا دو نیمسال تحصیلی و بدون احتساب در سنوات مجاز، در اختیار شورای آموزشی دانشگاه است.

 دانشجو موظف است تقاضای مرخصی خود را (به جز موارد مشمول تبصره های 1 تا 3) حداکثر تا قبل از حذف و اضافه همان نیمسال در نرم افزار آموزشی دانشگاه ثبت کند، در غیر اینصورت وی مشمول مفاد ماده 21 خواهد شد.

 کلیه تبصره های (2،3،4)ماده 20 در شورای آموزشی دانشکده مطرح و تصمیم گیری شود.

تبصره 4: دانشجو می­تواند با تشخیص شورای آموزشی دانشگاه از مجموع مرخصی­های مذکور در این ماده و تبصره­های مندرج در آن
بهره­مند شود.

ماده21- ثبت نام نکردن دانشجو در هر نیمسال تحصیلی، انصراف از تحصیل محسوب می­شود.

تبصره: تصمیم گیری در مورد بازگشت به تحصیل دانشجوی منصرف از تحصیل بر عهده شورای آموزشی دانشگاه است.

 1- شورای آموزشی دانشگاه با رعایت مفاد ماده 20 این آیین نامه تصمیم گیری در مورد بازگشت به تحصیل دانشجویانی که یک نیمسال عدم مراجعه دارند را به شورای آموزشی دانشکده تفویض  می کند.

 2- دانشجو موظف است در صورت عدم مراجعه بیش از یک نیمسال متوالی،  درخواست خود را جهت بازگشت به تحصیل به شورای بررسی موارد خاص دانشگاه ارائه نماید.

ماده 22- دانشجوی متقاضی انصراف از تحصیل، باید درخواست انصراف خود را شخصاً و به صورت کتبی به اداره آموزش دانشگاه تسلیم کند. دانشجو مجاز است فقط برای یک بار و تا دو ماه از تاریخ ارائه درخواست، تقاضای انصراف خود را پس بگیرد. درغیر اینصورت، پس از انقضای این مهلت، حکم انصراف از تحصیل وی صادر می­شود.

 آموزش دانشکده موظف است در خصوص دانشجوی عدم مراجعه پس از پایان یک نیمسال حکم عدم مراجعه صادر و در نرم افزار آموزشی ثبت کند.

  تبصره : دانشجو موظف است درخواست انصراف خود را به صورت کتبی به آموزش دانشکده تسلیم نماید.

ماده23- دانشجوی دوره های کاردانی و کارشناسی پیوسته با داشتن شرایط زیر می­تواند از یک رشته یا گرایش به رشته یا گرایش دیگرتحصیلی در همان دانشگاه تغییر رشته یا گرایش دهد.

الف) وجود رشته یا گرایش مورد تقاضای دانشجو در دانشگاه

ب) موافقت گروه آموزشی مبدأ و مقصد و با تأیید شورای آموزشی دانشگاه

ج) کمتر نبودن نمره­های اکتسابی دانشجو در آزمون سراسری گروه آزمایشی ذی­ربط از نمره آخرین فرد پذیرفته شده در آن رشته یا گرایش در دانشگاه و در سال پذیرش با تأیید سازمان سنجش آموزش کشور

د) امکان ادامه تحصیل دانشجو در رشته یا گرایش جدید درسنوات مجاز باقیمانده

تبصره: دانشجو صرفاً در هر دوره تحصیلی برای یکبار می­تواند با رعایت شرایط این ماده، تغییر رشته یا گرایش دهد.

 1-دانشجوی متقاضی تغییر رشته و یا تغییر گرایش باید درخواست خود را در نیمسال اول تحصیلی ( اول آبان ماه تا آخر آذرماه )و در نیمسال دوم از (اول خرداد ماه تا آخر تیرماه) ارائه نماید.

 2- آموزش دانشکده مبدا باید درخواست تغییر رشته و یا گرایش دانشجو را  پس از بررسی کارنامه محرمانه، در صورت دارا بودن شرایط و با کسب نظر موافق مدیر گروه مربوط به دانشکده مقصد ارجاع  دهد. معاون آموزشی دانشکده مقصد باید پس از کسب  نظر موافق مدیر گروه مربوطه موضوع رادر دانشکده بررسی و تصمیم گیری نماید.

 3- احکام پیشین شورای بررسی موارد خاص و یا شورای آموزشی دانشگاه در خصوص دانشجوی متقاضی تغییر رشته، به قوت خود در سابقه  تحصیلی وی باقی می­ماند.

 4- پس از صدور حکم موافقت با تغيير رشته و گرایش، دانشجو باید تا قبل از حذف و اضافه نیمسال بعدی، نسبت به تطبیق واحدهای گذرانده خود اقدام نماید.

ماده24- تغییر رشته از دوره­های پایین به دوره های بالاتر، از غیردولتی به دولتی، از شبانه به روزانه، از غیرحضوری به نیمه حضوری و حضوری ممنوع است ولی برعکس آن مجاز است.

تبصره: تغییر رشته دانشجویی که پذیرش وی در دوره از طریق بدون آزمون می­باشد به رشته­هایی که پذیرش در آنها از طریق آزمون سراسری صورت گرفته باشد، ممنوع است.

ماده 25 -  تغيير رشته دانشجو در دوره كارشناسي ناپيوسته ممنوع است، اما تغيير گرايش با داشتن شرایط و ضوابط ذکر شده درماده 23 امكان‌پذير است.

ماده 26-  ميهماني و انتقال دانشجو مطابق آيين‌نامه ميهماني و انتقال دانشجويان دوره‌هاي كارداني و كارشناسي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي مصوب وزارت انجام می­شود.

ماده 27 ـ  انتقال توأم با تغيير رشته يا گرايش در صورت احراز شرايط (موضوع مواد 28،27،26،25) و با کسب موافقت دانشگاه های مبداء و مقصد، فقط براي يك بار امکانپذیر است.

ماده 28: معادل سازی و پذیرش واحدهای درسی گذرانده شده دانشجو براساس دستورالعمل اجرایی مصوب شورای آموزشی دانشگاه امکان پذیر است.

تبصره 1: به ازای هر 12 تا 20 واحد از دروس معادل سازی شده، یک نیمسال از سنوات مجاز تحصیلی دانشجو کاسته می­شود.

تبصره 2: معادل سازی دروس صرفاً در شیوه­های آموزشی هم عرض زیر صورت می­گیرد:

الف) واحدهای گذرانده دانشجوی حضوری به دوره­های حضوری، نیمه حضوری یا غیر حضوری

ب) نیمه حضوری به نیمه حضوری و غیرحضوری

ج) غیر حضوری به غیر حضوری

 1- تطبیق واحد دروسی که دانشجو در رشته یا گرایش قبلی گذرانده و یا کنکور مجدد بوده است، در گروه آموزشی رشته جدید بررسی و معادل سازی می شود و فقط دروسی از وی پذیرفته خواهد شد که به تشخیص گروه آموزشی، با دروس رشته یا گرایش جدید، اشتراک محتوایی(طبق برنامه درسی مصوب) داشته باشد.

 2- تطبیق درسی دانشجوی کنکور مجدد: فقط دروس پذیرفته شده و نمره آنها با احتساب در معدل کل و سنوات در کارنامه دانشجو ثبت می شود.

 3- تطبیق درسی دانشجوی تغییر رشته و تغییر گرایش : تمامی دروس دانشجویان در کارنامه ثبت و فقط دروسی که از وی پذیرفته شده است در معدل کل محاسبه می شود.

 4- تطبیق درسی دانشجوی انتقالی : تمامی دروس دانشجو در کارنامه ثبت و فقط دروسی که پذیرفته شده است در معدل کل محاسبه می گردد.

   تبصره 1: در صورت اشتراک محتوایی دروس گذرانده شده توسط دانشجو ، فقط دروسی که نمرات آنها 12 و یا بالاتر است پذیرفته خواهد شد و پذیرش دروسی که نمره آنها بین 10تا 12 است با نظر گروه آموزشی مربوطه انجام می شود.

  تبصره2: درخصوص دانشجویان کنکور مجدد فقط دروسی که نمرات آنها 12  یا بالاتر است پذیرفته می شود.

  تبصره 3 :در خصوص دانشجوی انتقالی ترمهای مشروطی عینا" ثبت می گردد.

 5- نحوه احتساب واحدهای معادل سازی شده، در سنوات دانشجویان کنکور مجدد  به شرح پیوست می باشد:

ردیف

تعداد واحد تطبیق داده شده از دوره قبلی

تعداد کسر سنوات مجاز تحصیل (نیمسال)

1

0 تا 11واحد

صفر

2

از 12واحدتا سقف 31واحد

یک

3

از 32واحد تا سقف 51 واحد

دو

4

از 52 واحد تا سقف 71 واحد

سه

5

از 72 واحد تا سقف 91 واحد

چهار

6

از 95 واحد تا سقف 111 واحد

پنج

7

از 112 واحد تا سقف 131 واحد

شش

ماده 29 ـ  ملاک دانش آموختگی برای دوره های كارداني، كارشناسي پيوسته و ناپيوسته داشتن ميانگين کل حداقل 12 در پایان دوره است. تبصره. چنانچه میانگین کل دانشجويي پس از گذراندن تمام واحدهای درسی آن دوره کمتر از 12 باشد تنها يك نيمسال با رعایت سقف مجاز سنوات تحصیلی به وي فرصت داده مي‌شود تا با اخذ مجدد حداکثر 20 واحد از درسهایی که با نمره کمتر از 12 گذرانده است، میانگین کل دروس اخذ شده خود را به حداقل 12 برساند و مدرك  تحصیلی دوره را دریافت کند در غیر این صورت از تحصيل محروم مي‌شود.

ماده 30 ـ در صورتی که دانشجوی منصرف یا محروم از تحصیل در دوره کارشناسی پیوسته حداقل 68 واحد درسی (شامل حداکثر 10 واحد دروس عمومی و مابقی از سایر دروس دوره) را با نمره قبـولی گذرانده و میانگـین کل دروس گذرانده وی 12 یا بالاتر باشد، در این صورت می تواند مدرک دوره کاردانی همان رشته را دریافت کند. در غیراین صورت ، به دانشجوی مذکور و همچنین به دانشجوی منصرف یا محروم از تحصیل در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته، فقط گواهی مبنی بر تعداد واحدهای گذرانده شده داده خواهد شد.

تبصره 1. در صورتی که دانشجوی منصرف یا محروم از تحصیل در دوره کارشناسی پیوسته بیش از واحدهای مورد نیاز دوره کاردانی را  با نمره قبولی گذرانده باشد در این صورت دانشگاه دروسی را ملاک میانگین کل برای صدور مدرک کاردانی قرار می دهد که میانگین کل دانشجودر آن دروس، 12 یا بالاتر شود.

تبصره 2.  صدور مدرک کاردانی حسب تقاضای دانشجو و صرف نظر از وجود دوره کاردانی مصوب در آن رشته یا مجری بودن دانشگاه محل تحصیل دانشجو انجام می شود.

ماده 31 ـ  تاريخ دانش آموختگی، زمان ثبت  آخرين نمره‌ درس دانشجو در اداره آموزش دانشگاه است.

ماده 32 ـ  مسئوليت حسن اجراي اين آيين‌نامه و هرگونه پاسخگويي قانوني مرتبط بر آن بر عهده دانشگاه است و نظارت بر اجرا و تفسير مفاد آن بر عهدة معاون آموزشي وزارت است.

ماده 33 ـ این آیین­نامه در یک مقدمه و 33 ماده و 34 تبصره در جلسه شماره 859 مورخ 16/12/93  به تصویب شورای عالی برنامه ریزی آموزشی رسید و برای دانشجویان ورودی سال 94-93 و پس از آن و نیز تمام دانشجویانی که در زمان ابلاغ این آیین نامه، شاغل به تحصیل هستند به شرطی که خللی در تحصیل ایشان ایجاد نکند لازم الاجرا است و تمام آیین نامه­ها و بخشنامه های مغایر با آن لغو و بلا اثر اعلام
می­شود.

شیوه نامه اجرایی آیین نامه فوق در جلسات 452، 453، 454، 455، 456، 458، 459 و 460،465،464،466 ،469 و477 شورای آموزشی دانشگاه به تصویب رسید و از نیمسال اول سال تحصیلی 95-94 برای کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل ورودی سال 91-90 و پس از آن لازم الاجرا است.