Cardinal Theme

انتصاب های جدید در دانشگاه علم و فرهنگ

در آستانه عید سعید غدیر خم، انتصاب‌های جدید در دانشگاه علم و فرهنگ انجام شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و فرهنگ؛ طی احکام جداگانه ای که از سوی دکتر سید سعید هاشمی- رییس دانشگاه- صادر شد، دکتر علیرضا آقابابایی مبارکه با حفظ سمت به عنوان «سرپرست معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی »، دکتر علی حسنی به عنوان «مشاور رییس دانشگاه» و دکتر سید مهدی سجادی‌فر به عنوان «مشاور رییس و مسوول راه اندازی مرکز دانشگاه پژوهی (IR)»  منصوب شدند.

گفتنی است طی نامه‌های جداگانه از زحمات دکتر علی حسنی در سمت معاونت پشتیبانی و دکتر سید مهدی سجادی فر در سمت معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی تقدیر و تشکر گردید.