Cardinal Theme

شهریه دانشجویان شاهد و ایثارگر مشروط در نیمسال اول95

شهریه دانشجویان شاهد و ایثارگر مشروط در نیمسال اول95

قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر

به اطلاع می رساند، شهریه نیمسال دوم 96-95 دانشجویان شاهد و ایثارگری که در نیمسال اول (1-95 )مشروط شده اند به عهده خود دانشجو می باشد و بنیاد شهید تعهدی در قبال پرداخت شهریه این عزیزان ندارد .