فرآیند ثبت‌نام پذیرفته ‏شدگان نهایی دوره کارشناسی در نیمسال اول سال تحصیلی 1400- 1399

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و فرهنگ؛ مدیریت خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی این دانشگاه در خصوص فرآیند ثبت‌نام قابل توجه پذیرفته‏ شدگان نهایی دوره کارشناسی د ...

11 آبان 1399 - 11:57

فرآیند ثبت‌نام پذیرفته‏ شدگان نهایی دوره کارشناسی ارشد در نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و فرهنگ؛ مدیریت خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی این دانشگاه در خصوص فرآیند ثبت‌نام قابل توجه پذیرفته‏ شدگان نهایی دوره کارشناسی ا ...

07 آبان 1399 - 14:34

اخبار

کنفرانس ها

رویدادها

سیناپرس