Cardinal Theme

دستورالعمل ارزشیابی مقالات دوره دکتری

دستورالعمل ارزشیابی مقالات دوره دکتری دانشجویان علم و فرهنگ

برابرمصوبات شورای آموزشی ،پژوهشی، تحصیلات تکمیلی و هیئت رئیسه دانشگاه علم و فرهنگ

تیرماه 1395

ماده 1: کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دوره دکتری

چاپ یا بر خط شدن (آنلاین) دو مقاله به شرح زیر :

  • یک مقالهISI (مطابق با ردیف 1 جدول 1) و
  • یک مقاله علمی پژوهشی (مطابق با ردیف 2 جدول1)، مشروط به رعایت شرایط این دستورالعمل، برای اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دوره دکتری الزامی است.

تبصره: دانشجویان دکتری رشته حقوق بجای مقاله ISI می­توانند یک مقاله علمی پژوهشی (مطابق با ردیف 2 جدول 1) (جمعا دو مقاله علمی و پژوهشی ) ارائه نمایند.

ماده 2: مقالات علمی‌پژوهشی دارای اعتبار و شرایط عمومی

جدول 1- مقالات علمی و پژوهشی مورد پذیرش و نحوه اعتبارسنجی هر یک از آن‏ها

ردیف

فعالیت پژوهشی

نحوه اعتبارسنجی

1

انتشار مقاله در نشریات ISI مشخصاً نشریات موجود در شبکه علم (Web of Science)

مطابق با لیست نشریات موجود در ISI (Web of Science) شامل سه پایگاه اطلاعات زیر یا موجود در گزارش [1]JCR و نبودن در لیست «نشریات نامعتبر[2]» وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا دانشگاه‏های معتبر کشور

Arts & Humanities Citation Index

http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=H

Science Citation Index Expanded

http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

Social Sciences Citation Index

http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=SS

2

انتشار مقاله در سایر نشریات علمی و پژوهشی دارای نمایه معتبر ملی و بین‏ المللی

مطابق با «لیست نشریات ISC»، «لیست نشریات مصوب وزارت علوم»، «لیست نشریات مصوب وزارت بهداشت» و «لیست نشریات موجود در چارک اول و دوم سایت scimagojr.com در هر رشته تحقیقاتی» و نبودن در لیست «نشریات نامعتبر» وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا دانشگاه‏های معتبر کشور

تبصره 1: مقالات نباید قبلا در هیچ نشریه، کتاب و یا کنفرانس علمی دیگر ارایه شده باشد.

تبصره 2:حداقل موضوع یک مقاله پژوهشگر بایستی برگرفته از رساله دکتری وی باشد و سایر مقالات متناسب با رشته تحصیلی دوره دکتری و در یکی از ردیف­های 1 و 2 جدول شماره 1 باشد.

تبصره 3:کلیه مقالات بر اساس جدول 1 اعتبارسنجی می‏شوند و در صورت نیاز، شواری پژوهشی دانشگاه، اعتبار مقاله را تعیین خواهد نمود.

تبصره 4:مقالاتی که معادل یکی از انواع مقالات مندرج در جدول 1 ارزیابی شوند فاقد اعتبار هستند.

تبصره 5: حداکثر یک مقاله در هر شماره یک نشریه قابل ارزیابی است.

تبصره 6: در مقاله مستخرج از پایان­نامه به غیر از نام اساتید راهنما و مشاور نام پژوهشگر دیگری در نویسندگان درج نشده باشد (وابستگی نفر اول مقاله باید به نام دانشگاه علم و فرهنگ باشد).

تبصره 7:مقالات ارائه شده جهت بررسی کفایت دستاوردهای پژوهشی دوره دکتری بایستی پس از ورود دانشجو به دوره دکتری انجام گرفته باشد.

تبصره 8: اساتید راهنما و مشاور دانشجو نباید مدیر مسئول، سردبیر یا مدیر داخلی نشریه‌ای که مقاله در آن چاپ شده است باشند.

ماده 3: نحوه درج وابستگی پژوهشگر در مقالات علمی و پژوهشی

در کلیه مقالات داخلی و خارجی الزامی است وابستگی[3] به دانشگاه در ذیل نام پژوهشگر و در صفحه اول و به عنوان تنها وابستگی وی ذکر گردد.

تبصره 1:در مقالات به زبان فارسی، نام دانشگاه به صورت «دانشگاه علم و فرهنگ» و بدون پیشوند و پسوند و بدون کم و کاست ذکر گردد. برای مثال وابستگی نویسندگان در گروه مهندسی عمران به شکل زیر خواهد بود:

دانشجوی دوره دکتری، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران

تبصره 2:در مقالات به زبان انگلیسی، نام دانشگاه به صورت «University of Science and Culture» و بدون پیشوند و پسوند و بدون کم و کاست ذکر گردد. برای مثال وابستگی نویسندگان در گروه مهندسی عمران به شکل زیر خواهد بود:

PHP Candidate, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Science and Culture, Tehran, Iran

تبصره 3:لازم است آدرس رایانامه دانشگاهی پژوهشگر در دانشگاه علم و فرهنگ (برای مثال xxxx@usc.ac.ir) در کلیه مقالات داخلی و خارجی وی درج گردد.

 

[1] منظور از JCR یا Journal Citation Report، گزارشاتی است که در پایان هر سال، نتایج ارزیابی مجلاتِ معتبرِ نمایه شده در شبکه علم یا Web of Science را با استفاده از معیارهای ارزیابی و سنجشِ ISI که مهمترین آن ضریب تاثیر یا Impact Factor می‏باشد، ارائه می‏نماید. لازم به ذکر است آخرین ویرایش این گزارشات در سایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به آدرس زیر بارگذاری و به‌روزرسانی می‌گردد:

http://journals.msrt.ir

[2] فهرست نشریات نامعتبر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز از لینک فوق در دسترس می‌باشد.

[3] Affiliation